Digital innovation

Scrum

Scrum is een methodiek waarbij een multidisciplinair team in sprints werkt aan (digitale) producten of diensten zoals een app of online designtool. Na elke sprint wordt een werkend deelproduct of feature opgeleverd. Deze flexibele en efficiënte werkwijze heeft vooral meerwaarde bij grote projecten waarbij veel onzekerheden spelen. Bijvoorbeeld als het eindproduct nog niet helder is of je niet weet wat je onderweg gaat tegenkomen. Dit omdat je door de sprint-opzet problemen én feedback sneller tegenkomt en kunt oppakken. Zuiderlicht beheerst de scrum methode en heeft een scrum team in huis.

servicedesign en optimalisatie bij creative consultancy Zuiderlicht, Maastricht

 

De scrum methode

Scrum kent een vast framework voor projecten. Allereerst formuleren we een doel en visie. Die vertalen we naar een zogenaamde product backlog. Vervolgens gaat het scrum team aan de slag in een aantal sprints. Een sprint is een vastgesteld tijdskader van twee tot vier weken. Binnen deze periode werkt het scrum team aan de realisatie van het sprintdoel. Dit is altijd een werkend deelproduct (ook wel increment genoemd). De werkzaamheden die nodig zijn om het sprintdoel te bereiken zijn vastgelegd in de sprint backlog

Na elke sprint vindt een sprint review plaats. Het scrum team geeft dan een demo van het deelproduct aan stakeholders en haalt feedback op. Zo tackelen we problemen snel en kan er in de volgende sprint verder worden bijgeschaafd. Stap voor stap verdwijnen de onzekerheden en ontstaat er een eindproduct. Niet alleen het deelproduct wordt gereviewd na elke sprint. Het team neemt ook het eigen functioneren onder de loep tijdens een retrospective. Met dit reflectiemoment brengen we verbeterpunten in kaart die we implementeren in de volgende sprint. 

Het scrum team

Een scrum team is multidisciplinair en zelfsturend. Hoewel er een aantal verschillende rollen te onderscheiden zijn, draagt elk teamlid evenveel verantwoordelijkheid en is er geen hiërarchie. Dit levert een bijzondere creatieve flow op: actief meedenken en creëren in plaats van ‘gewoon’ uitvoeren.

Scrum master

Onze gecertificeerde scrum master zorgt voor een vlekkeloos proces. Een scrum master is een facilitator en coach die zorgt dat het team voortvarend aan de slag kan en blijft. Hij/zij zorgt ervoor dat het team het juiste proces volgt volgens de regels van scrum en dat de samenwerking optimaal verloopt. Omdat het team zelfsturend is, verschilt de rol van scrum master van een projectmanager. Waar een projectmanager bijvoorbeeld de taken verdeelt doet het scrum team dit zelf. Daarnaast zorgt een scrum master ervoor dat de teamleden contact hebben met elkaar, zodat zij zelf als team de doelstellingen realiseren. Er vindt dus geen aansturing of controle plaats zoals een projectmanager dat zou doen. En waar de projectmanager normaal verantwoordelijkheid draagt voor planning en budget is dit in de scrummethodiek de taak van de product owner.

Product owner

Het beheren van de product backlog is de taak van de product owner. Hij/zij vertaalt de wensen en vraagstukken uit de organisatie naar backlogitems en prioriteert de items. Deze rol leggen wij het liefst bij onze klanten, omdat er specifieke kennis over de organisatie, het product en de markt nodig is. Daarnaast is technische kennis een pré. Wanneer iemand voor het eerst deze rol heeft kan onze gecertificeerde product owner begeleiding bieden. Indien er geen product owner beschikbaar is kruipt hij zelf in de rol.

Development team

Bij het samenstellen van het development team wordt gekeken naar de skills die nodig zijn om het product te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan developers en designers, maar bijvoorbeeld ook analisten. Zij werken tijdens de sprints aan de punten die in de sprint backlog zijn opgenomen om zo tot een werkende functionaliteit of (deel)product te komen. Het development team kan bestaan uit jullie eigen medewerkers, Zuiderlichters of een mix daarvan.

Terug naar overzicht
Maud_t.jpg
Maud van Bilsen
Client Director Tech

Werken volgens de scrum methodiek.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?