Privacy- en Cookieverklaring

Privacy & Security bij Zuiderlicht

Sinds 25 mei 2018 moet iedereen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De komst van de AVG heeft het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens ingrijpend veranderd. De verordening bevat uitgebreide verplichtingen voor het bedrijfsleven en versterkt de rechten van de personen waarvan gegevens worden verwerkt. Bij overtreding van de AVG kunnen aanzienlijke boetes (maximaal € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van een organisatie) worden opgelegd. 

Impact op ons allemaal

De AVG heeft impact op elke organisatie. Ook op ons. We willen boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te allen tijde voorkomen, elke vorm van schadeclaims tegengaan, en elke vorm van reputatieschade vermijden.

Zuiderlicht is ‘in control’ 

Zuiderlicht wil volledig ‘in control’ zijn en blijven op het gebied van privacy en security. Bij Zuiderlicht hechten wij dan ook veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Daarop hebben wij onze organisatie en systemen zo goed mogelijk ingericht. Wij spannen ons elke dag opnieuw in om de regels voor bescherming en veiligheid goed toe te passen. Voor onze klanten. Voor onszelf. 

Passende maatregelen

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website bijvoorbeeld voorzien van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met externe partners hebben wij onderliggende contracten die veiligheid borgen. In dit kader hebben wij ook een ISO 27001 gecertificeerde supplier voor de hosting van websites die we maken. We spreken onderhoudscontracten af zodat de websites die we maken technisch up-to-date blijven, om risico’s te beperken.

Functionarissen Gegevensbescherming / Data Protection Officers

Bij Zuiderlicht ziet Martin Wiersma erop toe dat onze afspraken rondom privacy en security nageleefd worden.

Verwerken en bewaren

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat doelgericht is. Bijvoorbeeld om telefonisch of per e-mail contact op te nemen. Of om een opdracht uit te kunnen voeren op basis van een overeenkomst. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze werden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij de andere partij op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van devices, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Zuiderlicht geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

MailChimp

Voor het maken en versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Dit online marketing platform is onderdeel van The Rocket Science Group LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens van abonnees van deze nieuwsbrief worden toegevoegd aan de database van MailChimp. Deze gegevens worden verwerkt bij verzending van nieuwsbrieven. Daarnaast maakt MailChimp gebruik van web beacons. Deze beacons zitten in de e-mailnieuwsbrief, en houden o.a. bij of en wanneer de e-mail geopend wordt, op welke links lezers klikken. (Opt-out: uitschrijven kan door op de unsubscribe-link onderaan de nieuwsbrief te klikken.) Bekijk Privacy Statement MailChimp.

Hubspot

Voor de chat functionaliteit in de website maken we gebruik van Hubspot. We activeren deze functionaliteit pas nadat je akkoord hebt gegeven in de cookie toestemming pop-up. Bekijk Privacy Statement Hubspot.

LeadBoxer

Om inzicht te krijgen in wie onze website bezoekt maken we gebruik van LeadBoxer.
We activeren deze functionaliteit pas nadat je akkoord hebt gegeven in de cookie toestemming pop-up. Bekijk Privacy Statement LeadBoxer.

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Omdat we het belangrijk vinden dat je zelf controle hebt over jouw online privacy informeren we je graag zo compleet mogelijk over de cookies die wij gebruiken, en voor welke doeleinden.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
CONCRETE5 Concrete5 Deze cookie houdt bij of een gebruiker wel of niet is ingelogd in het CMS Sessie * HTTP Cookie
_ga Google Analytics Registreert een unieke ID om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar -
_gat_gtag Google Analytics Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen 1 minuut -
_gid Google Analytics Registreert een unieke ID om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 24 uur -
cookieconsent_status Insites Deze cookie zorgt er voor dat de cookie pop-up na het accepteren niet meer getoond wordt. 12 maanden -

* Sessie cookies tonen de vervaldatum: 1969-12-31. Deze cookies worden gereset na het sluiten van de browser.
 

ZUIDERLICHT_PINGPONG.jpg