A2 Maastricht
Woonpunt online magazines
Kennis delen via HEVO 360° magazine
Thematisch magazine van formaat

Vastgoedspecialist HEVO in 's-Hertogenbosch is actief in huisvestingsadvies en projectmanagement en creëert duurzame oplossingen voor complexe huisvestings­vraagstukken. De 75 experts werken door heel Nederland voor opdrachtgevers voor wie bouwen meestal geen dagelijkse kost is. HEVO zorgt voor een vloeiend en inzichtelijk proces. Soms bestaat HEVO's rol enkel uit advies, in andere gevallen verzorgen ze het hele bouwproces, inclusief risicodragend projectmanagement. De werkterreinen waar HEVO heer en meester is, zijn onderwijs en zorg, gemeenten en bedrijfsleven. De gebouwen waar HEVO aan werkt inspireren hun gebruikers en presteren duurzaam. 

Cover 360° HEVO magazine
Cover 360° HEVO magazine
Cover 360° HEVO magazine

1 / Uitdaging

Organisaties écht verder helpen.

Twee keer per jaar geeft het bedrijf het 360° magazine uit, een concept van Zuiderlicht. In de tijd dat HEVO serieuzer begon na te denken over hoe ze zich naar buiten toe beter kan presenteren, ontstond ook de behoefte om klanten beter te informeren. Om beter te vertellen wat HEVO kan, wie ze zijn, hoe ze tegen dingen aankijken. Ze stelden vast dat hun ervaringen met complex bouwmanagement ook voor anderen relevant zijn. Raden van Bestuur, directies in onderwijs en zorg, vastgoedmedewerkers bij gemeenten: ze kampen vaak met vergelijkbare issues. Zoals: hoe gaan scholen om met krimp en welk maatschappelijk belang dienen we daarbij? HEVO heeft niet alleen veel casussen om uit te putten, zij heeft ook de eigenschap om organisaties echt verder te willen helpen. Door kennis te delen die heel specifiek én hoogwaardig is.

Achterzijde 360° HEVO magazine
Achterzijde 360° HEVO magazine
Achterzijde 360° HEVO magazine

2 / Idee

Markten voeden met HEVO-kennis.

Uit die behoefte om de markten te voeden met HEVO’s kennis ontstonden de HEVO-studiedagen, en adviseerde Zuiderlicht het 360° magazine. Het is een blad met een flink formaat met een vaste redactieformule, dat (toekomstige) opdrachtgevers inspireert via visie-interviews met ervaringsdeskundigen en door gerealiseerde projecten te tonen. 360° magazine heeft een thematische opzet per nummer (bijvoorbeeld Ontzorgen, Verduurzamen, Strategisch vastgoed) en wordt door Zuiderlicht gemaakt met professionele journalisten, illustratoren, fotografen en interne deskundigen. Elk nummer wordt op het thema gereflecteerd door een bekende persoon die buiten het werkveld van HEVO staat (Floortje Dessing, Halina Reijn, Max Caldas et cetera).

Het magazine geeft ons een steviger imago. Het helpt om in ons werkveld gezien te worden als dé experts op het gebied van huisvesting en vastgoed.
Trudy van Hoek
Hoofdredacteur 360° magazine, HEVO
Spread uit HEVO 360° magazine
Spread uit HEVO 360° magazine

3 / Resultaat

Dé expert in bouwmanagement.

Het blad is er sinds 2010. Het wordt goed gelezen en gewaardeerd door HEVO's opdrachtgevers in onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Door het indrukwekkende formaat en de onorthodoxe aanpak geeft HEVO een visitekaart van formaat af. Hoofdredacteur Trudy van Hoek van HEVO: “Het blad ligt op veel plekken en genereert veel aandacht. Natuurlijk willen we mede dankzij het magazine gezien worden als dé experts op het gebied van huisvesting en vastgoed. Het beste advies- en bouwmanagement van Nederland. Blad, website, whitepapers en kennisbijeenkomsten zorgen samen voor een stevig imago.”