Parkstad Limburg Theaters
HEVO
Communicatie project A2 Maastricht
Eén plan voor stad en snelweg

De afgelopen jaren werd hard gewerkt aan A2 Maastricht. De stad en (eu)regio zijn nu goed bereikbaar en er is een betere doorstroming bij de knooppunten Geusselt en Europaplein. Daarnaast is de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Maastricht-Oost verbeterd. De komst van de Koning Willem-Alexandertunnel speelt hierin een belangrijke rol.

Zuiderlicht is sinds 2007 betrokken geweest bij het project A2 Maastricht en werkte samen met een aantal partijen aan communicatie, in de breedste zin van het woord. Met als afsluiter van het project een kenniswebsite en geschiedenisboek. 

2013_VCAvenue2_09.jpg

1 / Uitdaging

Informeren en enthousiasmeren van inwoners, bezoekers en stakeholders.

Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen startten in 2003 met de voorbereidingen van het project A2 Maastricht. Doel was één totaalplan voor een nieuw verkeerssysteem en een nieuw stuk stad. Mobiliteit en leefbaarheid stonden centraal. In 2009 viel de keuze op ‘de Groene Loper’, een plan van Avenue2 (Strukton en Ballast Nedam). Naast de Koning Willem-Alexandertunnel - die eind 2016 geopend werd - omvat dit plan nog 21 civiele 'kunstwerken'. 

Jarenlang waren er vele ogen gericht op het megaproject. Het was dan ook van groot belang om beslissers, deskundigen, omwonenden, bezoekers, geïnteresseerden en stakeholders te informeren over de totstandkoming en voortgang van het project, en alles wat daarmee samenhangt. Als winnaar van het perceel vormgeving van de aanbesteding communicatie A2 Maastricht werkte Zuiderlicht mee aan deze doelstelling.

A2_krantenreeks3.jpg
Bij zo'n omvangrijk en ingrijpend project heb je behoefte aan vaste partners die bij wijze van spreken dag en nacht mede garant staan voor een goede begeleiding en die ook A2 'ademen'.
Desiree Florie
Manager Communicatie A2 Maastricht

2 / Idee

Consistente en transparante communicatie.

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden lag in de bouwfase van het project. Bouwen zonder overlast is onmogelijk. Om de angel uit deze situatie te halen werd duidelijk en consistent gecommuniceerd onder de vlag ‘A2 Maastricht, we werken eraan!’. Het overbrengen van de boodschap had de prioriteit. De sleutel zat in het stelselmatig, proactief en transparant communiceren. Centraal stonden niet alleen de hinderklussen en mijlpalen, maar ook de vakmensen en specialisten achter de techniek: een persoonlijke aanpak. De ontwerpen ondersteunen de boodschap en zijn helder en simpel. De groene kleur verwijst naar de naam van het gekozen plan: ‘de Groene Loper’. De kracht zit in de eenduidigheid van de communicatiemiddelen. Van website tot special in de Limburger en van de inrichting van het informatiecentrum tot het jaarverslag. 

Het project A2 Maastricht werd afgesloten met een documentaire, een geschiedenisboek en een kenniswebsite. Wij tekenden voor de laatste twee. Want hoe kun je zo'n langlopend project nou beter afsluiten, dan met middelen waarin alle verzamelde kennis en verhalen samenkomen. Ter onderscheid kregen de afsluitende middelen een iets andere look & feel.

A2-Table1.jpg
A2-cover+spread-blue-bg.jpg

3 / Resultaat

Samenwerken voor het beste resultaat.

De lange looptijd en vooral de nauwe samenwerking met projectbureau A2 Maastricht en Connect maken dit project zo bijzonder. Desiree Florie, manager Communicatie A2 Maastricht: "Bij zo'n omvangrijk en ingrijpend project heb je behoefte aan vaste partners die bij wijze van spreken dag en nacht mede garant staan voor een goede begeleiding en die ook A2 'ademen'. Zuiderlicht en Connect zijn twee van die vaste partners."

De stroom aan middelen die we door de jaren heen samen maakten is op zijn minst indrukwekkend te noemen. In willekeurige volgorde: ± 450 e-mailnieuwsbrieven, A2-journaals en speciale bijlage voor De Limburger, ± 300 advertenties in huis-aan-huisbladen, ontwerp en uitwerking van de huisstijl, ondersteunende middelen voor de jaarlijkse Dag van de Bouw, een 7-tal jaarverslagen, postkaarten, posters, flyers, interne veiligheid campagnemiddelen, twee websites en een wandelroute-app met rondleidingen op en rond het bouwterrein die 4.000 keer werd gedownload. Maar we verzorgden bijvoorbeeld ook de inrichting van het A2 Informatiecentrum, dat ruim 120.000 bezoekers trok.

A2-photo-closeup.jpg