Woonpunt
Nederlandse Dansdagen
Uniforme merkarchitectuur en huisstijl Zuyd
Van lappendeken naar sterk merk

Zuyd Hogeschool verzorgt bachelor- en masteropleidingen en cursussen voor zo'n 14.000 studenten en professionals. De ambitieuze hbo-instelling heeft vestigingen in Heerlen, Maastricht en Sittard. Landelijk is Zuyd bekend van onder meer de Maastrichtse toneelacademie en hotelschool, de academie verloskunde, het conservatorium en de opleiding fysiotherapie.

Zuyd_1400_vierkant.jpg
Zuyd_1400_vierkant2.jpg
Zuyd_1400_vierkant3.jpg

1 / Uitdaging

Het geheel verdient herkenning en erkenning.

Veel van de vijftig opleidingen van Zuyd staan al jaren in de top van de Keuzegids hbo. Zuyd wil dat leiderschap onderstrepen. Maar het brede pakket aan activiteiten wordt in 2010 (10 jaar na de fusie) nog niet als geheel herkend. Er zijn eigen logo’s en huisstijlen in omloop en Hogeschool Zuyd, de parent behind the brand wordt met grote willekeur ingezet. Dat gebrek aan synergie komt de reputatie van Zuyd niet ten goede in een tijd waarin studenten doorlopende leerlijnen verwachten, professionals een leven lang willen leren en onderzoekers het moeten hebben van cross-sectorale samenwerking. De vraag aan Zuiderlicht: hoe maak je van die lappendeken een sterk merk?

Logo Zuyd Hogeschool
Zuyd_1400_vierkant4.jpg
Zuyd_1400_vierkant5.jpg
Zuyd_1400_vierkant6.jpg
Zuyd_1400_vierkant7.jpg
Zuyd_1400_vierkant8.jpg
Zuyd_1400_vierkant9.jpg
Huisstijlletter Zuyd

2 / Idee

Eenheid met ruimte voor diversiteit.

Om het merk Zuyd te verstevigen zijn een nieuwe merkarchitectuur en een visuele identiteit met ambitie nodig. De merkidentiteit moet zó aantrekkelijk zijn dat faculteiten en opleidingen die ook vrijwillig willen gebruiken.

De nieuwe merkarchitectuur wordt gebaseerd op de combinatie van een woordmerk met een nieuw beeldmerk. De naam Zuyd wordt de basis voor dat nieuwe beeldmerk. Met deze ingreep is het mogelijk ook de activiteiten ‘onderzoek’ en ‘opleiding en training’ te profileren. Opleidingen met een bovenregionaal bereik krijgen hetzelfde nieuw te ontwikkelen beeldmerk en hun woordmerken zijn typografisch gelijk. Regionale opleidingen vallen onder het woordmerk Zuyd Hogeschool. Verder ontwikkelen we een nieuw visueel systeem dat speelruimte biedt: zo creëren we tegelijk een aantrekkelijke eenheid en toch ruimte voor diversiteit.

Zuyd Facility Card, Medewerkerskaart en Collegekaart
Je kompas moet één richting uitwijzen. We hadden 25 faculteiten, nu zijn we één merk. Daardoor staat Zuyd nu wel op de kaart.
Karel van Rosmalen
Voorzitter College van Bestuur (2007 - 2017), Zuyd Hogeschool
Vlaggen bij Hogeschool Zuyd locatie in Heerlen
Aankleding hal Zuyd Hogeschool

Designconcept

  • Het logo is een windroos: Zuyd staat open voor alle richtingen. De letters staan compact, zodat er een herkenbaar merkbeeld ontstaat. Rood staat voor ambitie en daadkracht. De labels staan ernaast, in zwart.
  • De primaire kleuren zijn rood en zwart, met vier grijstinten. Naast de primaire kleuren is er een fris en ruim secundair kleurenpalet, passend bij het veelzijdige aanbod en de uiteenlopende doelgroepen.
  • De huisstijlletter van Zuyd is de Fedra Sans. Strak, maar onderscheidend. Het font geeft de boodschap een elegant, menselijk en speels karakter. De Fedra is op papier even goed leesbaar als op beeldscherm.
  • Corporate fotografie toont het proces: kennisoverdracht en -ontwikkeling. Redactionele fotografie toont het resultaat: producten, voorstellingen et cetera.
  • De vormentaal van Zuyd is gebaseerd op het vierkante logo. Door de verveelvoudiging ontstaat een flexibel grid dat mogelijkheden biedt.
Bewegwijzering Zuyd Hogeschool Conservatorium Maastricht
Bewegwijzering Zuyd Hogeschool Heerlen

3 / Resultaat

Cohesie, zelfvertrouwen én kostenbesparing.

De nieuwe merkidentiteit wordt toegepast in alle mogelijke uitingen: studiekeuzebrochures, advertenties, website, tassen, paraplu's, pennen, banieren, bewegwijzering, magazines en wielerkleding. Voor brochures zijn flexibele stramienen ontwikkeld met een balans tussen richtlijnen voor een uniforme uitstraling én vrijheid om onderscheid te creëren tussen faculteiten en onderdelen. Voor ontwerpers is er een uitgebreide brand portal.

Het resultaat is een enorme sprong in naamsbekendheid. De familieband tussen faculteiten, opleidingen en medewerkers is hechter geworden als gevolg van de bewuste discussie over de merkstrategie. Het merk straalt succes en zelfvertrouwen uit. Zuyd is als gevolg van die gegroeide trots een communicatievere organisatie geworden en inmiddels zelfs één van de founding partners van Brightlands. Ook heeft de operatie geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen en tijdwinst.

Zuyd_Z_Site.jpg