Design issue.jpg
share

In ons onlangs verschenen Zuiderlicht Magazine staat een artikel over de rode stip in de nieuwe studenten portal die we op dit moment samen met de Universiteit Maastricht ontwikkelen. In dit artikel vertellen we een verhaal over wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van zo’n ogenschijnlijk eenvoudig design element.

Kill your darlings

In de rode stip staan het aantal berichten die een student nog niet gelezen heeft. Om dat te realiseren is de integratie van vier back-end-systemen nodig. Een technisch kunststukje waarbij de designer een centrale rol speelt als consultant, verhalenverteller en project owner. Verschillende afdelingen en externe bureaus moeten samenwerken om dit in de uiteindelijke portal te krijgen. Na maanden werk is het eindelijk gelukt. Het werkt. Deze week hebben we echter besloten de stip te verwijderen. Een typisch geval van kill your darlings. De rode stip staat symbool voor de nieuwe digitale service die we aan de studenten van de UM willen bieden: de student is altijd op de hoogte van de nieuwste berichten rondom zijn studie. Het is de kers op de taart van de integraties die onder water plaatsvinden. En toch moet hij weg.

um-student-portal.png

Protoypen tot het einde

In het proces van het ontwerpen en realiseren van de portal werken we met werkende modellen, prototypen. Dat stelt ons in staat snel ideeën te testen en concreet te maken. En dit doen we niet alleen aan het begin van het project als we een oplossingsrichting zoeken voor het vraagstuk. Maar dit gaat door tot het einde, tot de oplevering. We zitten nu een aantal weken voor de live-gang van de eerste versie en er wordt nog steeds aan het prototype gesleuteld om nieuwe oplossingen te ontwerpen. Dit is nodig omdat de krachten en inzichten in het project continu veranderen. Design is hier niet één oplossing voor één probleem, maar het zoeken naar meerdere oplossingswegen in een continu veranderende probleem ruimte.

Ontwerp voor performance

Kleur, vorm en functie zijn net zozeer een designissue als security en performance. Organisatorische en technische zaken bepalen net zozeer de gebruikerservaring als de interactie en het visueel design. Op dit moment in het project ligt de focus vooral op performance. Alle functies die ontworpen zijn doen het. Maar werkt het allemaal snel genoeg? Een gebruiker heeft maar een beperkte hoeveelheid geduld als het om laadtijden van een pagina gaat. De acceptabele laadtijd kan per applicatie en pagina verschillen, maar na een paar seconden neemt de kwaliteit van de gebruikerservaring drastisch af. En op een gegeven moment haakt de gebruiker helemaal af en besluit hij dat de applicatie niet werkt voor hem (lees ook dit artikel over laadtijden van usabilty guru Jacob Nielsen).

website-performance-feac1905.png

Geduldlimiet

Vanwege de inrichting van de back-end systemen is de complexiteit van de technische processen die nodig zijn om de informatie in de rode stip te tonen is zo groot dat de laadtijd van de pagina’s in de portal onacceptabel lang wordt. De tijd die een gebruiker moet wachten voordat er iets op zijn scherm verschijnt kun je inkorten door techniek (slimmere code schrijven), hardware (meer servers inzetten) of design (een andere oplossing bedenken voor het probleem dat je wilt oplossen).

Techniek, design en organisatie

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Synergie in de driehoek van design, techniek en organisatie kan een organisatie verder brengen in het bereiken van haar doelstellingen. Op alle drie de fronten wordt hard gewerkt, maar alle krachten in het project bekijkend, levert in dit geval een nieuw design de meeste performancewinst. Aan de designer om met een nieuwe oplossing te komen. Waarvan akte. Nu zijn we bezig het nieuwe ontwerp technisch te laten doorlichten en testen. Straks krijgen de meer dan 15.000 studenten van de universiteit een nog betere gebruikers ervaring.

Het doel voor ogen houden

Het nieuwe design levert niet alleen een bijdrage aan de performanceverbetering en daarmee de user experience, maar het biedt ons ook een gelegenheid om ook nog eens andere issues op te lossen en nieuwe inzichten te verwerken die naar boven zijn gekomen in de loop van het project. Door de agile werkwijze kunnen we optimaal gebruik maken van dit voortschrijdend inzicht. En dat is weer een voordeel. Het bovenliggende doel blijft altijd richtinggevend en leidraad in het project. Het vergt vertrouwen en moed van een opdrachtgever om daaraan vast te houden. En tegelijkertijd vraagt het flexibiliteit en inzicht van de designer om oplossingen te bedenken zodat het product het gewenste gedrag optimaal faciliteert. Zo zie je maar: design heeft een centrale rol in het combineren van techniek, systemen, organisatie en gewenst gedrag.

Geschreven door
Dennis Hambeukers
Volg ons op