headerbeeld_1600x500.jpg
share

Vandaag de dag houden we ons als strategisch designbureau volop bezig met digital design. Maar onder die vormgeving ligt een basis die wij minstens zoveel aandacht geven: de technische volmaaktheid. Een van de onder­werpen die daarin spelen is het testen van de sites en applicaties.

Onze developers blijven hameren op het belang daarvan. Het world wide web is met zijn oneindige codes gevoelig voor ieder detail. Daarom worden onze websites, online tools en apps voor de lancering uitgebreid getest. Maar waarom vinden we dit zo belangrijk?

Web design en development.jpg

500.000 regels code

De basis van de websites die wij ontwikkelen bestaan uit meer dan 500.000 regels code, waarbij alle tekens en alle rijen met elkaar communiceren. Daarnaast hanteren we software van zo’n 750 verschillende bronnen. Je kunt je voorstellen dat hier altijd wel ergens een fout in zit. Het zoeken naar deze fouten in de talloze regels code is een immense klus. Het beste alternatief dat we hebben, is testen aan de voorkant. Developers doen dat dan ook continu, maar het is minstens zo belangrijk dat ‘normale’ gebruikers dit ook doen.

Bugvrije systemen bestaan niet

Bijna geen enkel systeem is foutloos. De enige codes die (bijna) foutloos zijn, zijn de codes die toegepast worden in bijvoorbeeld de zorgsector en de luchtvaartindustrie. Er wordt miljoenen in deze software geïnvesteerd omdat bugs hier gewoonweg levensbedreigend kunnen zijn. Het schrijven van foutloze code is dus intensief en daarmee heel kostbaar. In gesprek met onze opdrachtgevers is het voor ons belangrijk om na te gaan welke onderdelen van de website of applicatie bedrijfskritisch zijn. Hoeveel schade wordt er aangericht als een pagina niet bereikbaar is? Soms ervaren we dat dit niet het meest favoriete onderwerp is om te bespreken wanneer we aan de slag gaan met de ontwikkeling van een online product. Belangrijk is het wel om hier bij stil te staan.

Wat wordt er getest?

We testen zoveel mogelijk scenario’s aan de voorkant van de website. Dit doen we op technisch vlak, op basis van vooraf bepaalde specificaties voor devices en browsers. Daarnaast komen ook de functionaliteiten aan bod. Hierbij is het van belang om het gedrag van zowel de gebruiker als de editor zo goed mogelijk na te bootsen. Op basis van verschillende scenario’s controleren we o.a. de juiste werking van formulieren, links, buttons en tools. 

Software enginering.jpg

Wat doen we naast handmatig testen?

Onze developers optimaliseren hun werk continu. Dit doen ze onder andere door het schrijven van generieke code, het geautomatiseerd toepassen van wijzigingen online (via Git), het programmeren op basis van industriestandaarden en best practices, het reviewen van elkaars code en, tot slot, door het ontwikkelen van geautomatiseerde testen. 

Over dat laatste vertellen we binnenkort in een andere posting meer.

Geschreven door
Rik Geelen & Carlijn van Selst
Volg ons op