ETIL 20200914 067.jpg
share

Tegenwoordig wordt men overladen met ongestructureerde data, voor samenhangende inzichten is er Etil research group. Het onderzoeksbureau wil zich (nog) steviger positioneren in de onderzoeksmarkt. Etil is - na verzelfstandiging in 2010 vanuit Maastricht University - samengegaan met een aantal andere onderzoeksbureaus en heeft momenteel 4 vestigingen in Nederland. Dit betekende dat het brede scala aan oplossingen en expertises één sterk merk moest gaan vormen. Samen met Etil staken we de handen uit de mouwen. Dat leverde niet alleen een nieuwe positionering en merkverhaal op, maar ook een revitalisatie van de visuele identiteit.

Merk met vele gezichten

Onderzoeksbureau Etil helpt al bijna 90 jaar bedrijven en overheden met datagedreven beleids- en besluitvorming. Daarbij worden verschillende oplossingen en expertises aangeboden. Tot nu toe hadden die elk hun eigen naam en identiteit, denk aan: LimburgAtlas en ArbeidsmarktinZicht. De keuze voor deze merkarchitectuur verhinderde dat de afzonderlijke merken door klanten aan elkaar worden gelinkt: een gemiste kans voor de zichtbaarheid en positionering van Etil als veelzijdige speler in de onderzoeksmarkt.

De fundering van een sterk merk

Dat er één sterk merk moest komen was al snel duidelijk. Daarom startten we met het merk: het aanscherpen van positionering en kernwaarden om daarmee richting te geven aan het merkverhaal en een toetssteen te leveren voor alle toekomstige (communicatie)middelen. Aan de hand van de aangescherpte positionering ontwikkelden we ook een nieuwe pay-off: Zicht op verbetering. Etil geeft klanten namelijk continu inzicht in de samenleving, sector en/of hun organisatie. Op basis van deze data kunnen zij zich voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

ETIL_LOGOS.png

Samensmelting van stijlen

Na de analyse van de merkarchitectuur en de verschillende visuele stijlen gingen we aan de slag met een revitalisatie van de stijl. Waar liggen kansen? Hoe vertalen we de nieuwe positionering naar design? Hoe maken we er ook visueel één sterk merk van? We zagen veel potentie in de door collegabureau Total Design ontworpen lijn voor de InZicht-platformen. Daarbij wilden we de typografie en het rood van het Etil-merk behouden voor de herkenning. Op basis van deze twee uitgangspunten werkten we aan een hernieuwde stijl. Hierin maakten we de diversiteit van de oplossingen zichtbaar met behulp van een kleurenpalet zonder dat we de Etil-herkenning verloren lieten gaan. Tot slot verrijkten we de huisstijl met grafische elementen in de vorm van iconen.

ETIL_ICONEN.gif

Vertaling naar middelen

Na het vastleggen van de merkarchitectuur en stijl zorgden we ervoor de totale merkbeleving integraal te verbinden. Van pitchpresentatie tot fotoshoot, van briefpapier tot visitekaartjes: de nieuwe stijl werd volledig uitgerold. Niet in de laatste plaats besteedden we aandacht aan het merk online: ook hier moest het merk van Etil research group sterk voor de dag komen. Na een analyse van de doelgroep, klantvragen en best practices werkten we aan een nieuwe website. In co-creatie met Etil research group maakten we een UX-design, waarna we de website bouwden. En als je voor een onderzoeksbureau werkt kun je er natuurlijk donder op zeggen dat de site volledig doorgetest is met gebruikers. Kijk, daar houden wij van!

Geschreven door
Carlijn van Selst
Volg ons op