IMG_3228 2.JPG
share

Het is altijd geweldig om te zien dat een designsprint een nieuw idee oplevert, dat zowel door de gebruikers als door andere stakeholders wordt gedragen. Dat is de reden waarom steeds meer organisaties naar Zuiderlicht komen om een designsprint te doen: om oplossingen te vinden, om problemen op te lossen. Onze ervaring leert echter dat de échte winst van een designsprint niet eens in de oplossing zit. Die zit in de bijvangst!

Designsprint Zuiderlicht.jpg

  Wat is een designsprint? 

Een designsprint is een workshopmethode die erop gericht is binnen korte tijd met een groep mensen een complex probleem aan te pakken, en de oplossing te valideren met eindgebruikers. In de methode worden allerlei principes en technieken gebruikt uit Design Thinking, Agile en Lean Startup. Oorspronkelijk werd de methode ontwikkeld door de investeringstak van Google (Google Ventures) als een 5-daagse workshop voor met name productdesignproblemen voor startups. Inmiddels gebruikt Zuiderlicht vele varianten op deze methode voor vraagstukken op het gebied van (digitaal) productontwerp, servicedesign en organisatieverandering.  

Wat kun je met een designsprint bereiken? 

Een designsprint heeft toegevoegde waarde in elke fase van een project. Als kickstarter aan het begin van een project, om het team een flinke boost in de goede richting te geven. Of juist bij een impasse, om het project weer op de rit te krijgen. 

De output van de workshop is een met eindgebruikers gevalideerde oplossing. Dit kan een design voor een (digitaal) product zijn, een service of een nieuwe manier om je organisatie in te richten. Het gaat niet om een kant-en-klaar eindproduct, maar om een ontwerp voor het belangrijkste onderdeel van je product én voldoende informatie om dit verder uit te werken. 

Wat is de bijvangst? 

Door de manier waarop een designsprint is opgebouwd, wordt er niet alleen gewerkt aan een oplossing voor een complex probleem, maar wordt ook gewerkt aan andere aspecten die belangrijk zijn voor een innovatieve organisatie.

Leren om de gebruiker centraal te stellen 

De meeste bedrijven zijn er ondertussen wel van overtuigd dat het centraal stellen van de gebruiker bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten belangrijk is. Vaak blijkt het echter nog best een uitdaging om hier concreet invulling aan te geven. Tijdens een designsprint is de gebruiker vrijwel de hele tijd aanwezig, wat drie doelen dient: 

  • Het leveren van input.
  • Het fungeren als focus van de dienst of het product, o.a. bij customer journey mapping.
  • Het valideren van de gekozen oplossingen.

Door het deelnemen aan een design sprint doen de deelnemers ervaring op met diverse manieren om al deze aspecten van het betrekken van de gebruiker in de praktijk te brengen en komen ze (lees medewerkers en andere stakeholders) dus écht dichter bij de gebruiker te staan.  

Een duidelijke gemeenschappelijke richting bepalen 

Daarnaast biedt de designsprint een oplossing voor één van de grootste uitdagingen bij complexe problemen met veel stakeholders. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen. In de designsprint-methode zit een aantal mechanismen om deze mensen op één lijn te krijgen. Bijvoorbeeld het centraal stellen van de gebruiker. Als de eindgebruiker mag bepalen wat een goed idee is en wat niet, zien we minder meningsverschillen over deze keuze. Het centraal stellen van de gebruiker zorgt daarmee voor duidelijkheid en focus in de discussies. Daarnaast krijgen alle deelnemers aan de designsprint in gelijke mate de kans om hun mening laten horen en wordt er gezamenlijk gestemd. Dat creëert betrokkenheid en consensus. Dat alles draagt eraan bij dat de oplossingsrichting gedragen wordt door alle stakeholders. 

Ontdekken van creatief zelfvertrouwen 

Vaak is het meedoen aan een designsprint voor deelnemers de eerste keer dat ze écht zelf ervaren hoe het is om als designer te werken. Het is niet langer alleen het designbureau dat voor de creatieve ideeën zorgt. Onder leiding van een ervaren designer duiken ze samen in de wensen van de gebruiker, definiëren ze het probleem en bedenken en ontwerpen ze de oplossing. Als het deelnemers lukt om uit hun comfortzone te stappen zien we een creatief zelfvertrouwen ontstaan dat ze meenemen tot lang na de designsprint. Veel mensen zijn creatiever dan ze denken. De oefeningen in een designsprint laat ze dit ervaren. En als het gaat om het innovatiever maken van een organisatie, is dit creatief zelfvertrouwen cruciaal. 

Meer vliegen in één klap 

In de praktijk zien we dat een designsprint dus kan worden ingezet om meerdere doelen tegelijk te bereiken. Een creatieve oplossing die gevalideerd is met eindgebruikers is enorm waardevol. Maar de energie die ontstaat doordat de deelnemers van de designsprint aan een gezamenlijk belang werken is misschien nog wel meer waard. Kortom, een designsprint is een rijke ervaring waarvan de opbrengst veel meer is dan oplossingen voor complexe vraagstukken. Het is een leerzame ervaring op het gebied van user centered design, agile werken, en creatief probleem oplossen voor alle deelnemers. Dit is een goede basis voor een andere manier van werken waarbij de organisatie creatiever en flexibeler wordt en beter in contact staat met haar gebruikers. 
 

Meer weten?

Wil je ervaren wat een design sprint voor jouw organisatie kan betekenen?

Dat kan al met een workshop van een dagdeel. We bespreken de opties graag met je bij een kop koffie. Bel Dennis Hambeukers of Eline Dekker op 043 325 38 23 of stuur een mail naar dennis@zuiderlicht.nl

Hierover een kop koffie drinken?

Geschreven door
Dennis Hambeukers & Carlijn van Selst
Volg ons op