Testen & Optimaliseren

Kwantitatief gebruikersonderzoek

Als de resultaten van jouw gebruikers of klanten die we willen meten voornamelijk uit te drukken zijn in cijfers zetten we kwantitatief onderzoek in. We doen dan een representatieve steekproef op basis van online of offline enquêtes. Voor kwantitatief usability-onderzoek op het gebied van websites en online applicaties zetten we andere methodieken in. Zo gebruiken we Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te monitoren. Waar nodig zetten we heatmaps en screen recordings in om dit te verdiepen. Daarnaast gebruiken we A/B-testing om te onderzoeken welke versie van een webpagina of nieuwsbrief het meest bijdraagt aan een bepaalde doelstelling. De inzichten die uit deze onderzoeken voortkomen gebruiken we om de communicatiemiddelen te optimaliseren, zodat ze nóg beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep.

Kwantitatief gebruikersonderzoek bij Zuiderlicht in Maastricht
Terug naar overzicht
Martin_t.jpg
Martin Wiersma
UX-Designer

Creating better business. We know how.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?