Testen & Optimaliseren

Kwalitatief gebruikersonderzoek

Op basis van kwalitatief gebruikersonderzoek geven we je inzicht in de beweegredenen, redeneringen en houding van jouw klanten. Daarmee halen we meer beschrijvende informatie en diepere inzichten op dan bij een kwantitatief gebruikersonderzoek. We kunnen hier tenslotte doorvragen naar het hoe en waarom van de keuzes die jouw klanten of gebruikers maken. Methodes die wij toepassen voor kwalitatief onderzoek zijn onder meer interviews, focusgroepen, casestudy’s en observatie. De uitkomsten van kwalitatief onderzoek gebruiken we bijvoorbeeld als input voor customer journey mapping of vraagstukken rondom positionering en strategie. Daarnaast zetten we kwalitatief gebruikersonderzoek in om de usability van een website of online tool te testen. We maken een scenario op basis waarvan testers specifieke opdrachten uitvoeren. Door dit proces te observeren leren we waar een gebruiker eventuele drempels of hiaten ervaart. Deze learnings gebruiken we als input voor optimalisatie.

Kwalitatief gebruikersonderzoek bij Zuiderlicht in Maastricht
Terug naar overzicht
Carlijn_p.jpeg
Carlijn van Selst
Client Director Design

Creating better business. We know how.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?