strategie & design thinking

Businessanalyse

We vergaren inzicht in de belangrijkste cijfers van de organisatie: omzet, marge, markten, doelstellingen en concurrentiepositie. We identificeren de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen, de dromen en de nachtmerries. Om die uitgebreide SWOT-analyse grondig te kunnen maken gebruikt Zuiderlicht de DESTEP-methode: welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische aspecten hebben invloed op de strategie en performance? Ten slotte kijken we naar interne processen en systemen die beter kunnen, bijvoorbeeld om de customer experience naar een hoger plan te tillen.

SWOT-analyse bij creative consultancy Zuiderlicht, Maastricht
De uitgebreide SWOT analyse
(vrij naar prof. Bob de Wit)


Businessanalyse is het doen van onderzoek om erachter te komen wat een bedrijf nodig heeft. Als we oplossingen gaan bedenken voor een bedrijf, is het goed om eerst meer te weten over de context van het probleem dat we gaan oplossen. Onze ambitite is het om waarde te creëren voor onze klanten. Daarvoor moeten we weten wat jullie doen, hoe jullie het doen en wat jullie waardevol vinden. Vaak raken onze oplossingen aan bedrijfsprocessen en is het goed om hier zicht op te hebben. In onze analyse betrekken we diverse onderdelen van een bedrijf, onder meer de bedrijfsdoelen, de concurrenten, de ontwikkelingen in die markt, de organisatiestructuur, de interne en externe stakeholders, de bedrijfscultuur en wat jullie Unique Selling Points (USP’s) zijn.

Design thinking-skills

Een businessanalyse is voor Zuiderlicht een creatieve bezigheid. Onze design thinking-skills zorgen voor een frisse blik. Het gaat om de vragen die we stellen en hoe we de antwoorden analyseren: wat is belangrijk en wat niet. We vragen door om de echte vraag te vinden. Er zijn verschillende tools die je kunt inzetten om je te helpen de juiste vragen te stellen, zoals een uitgebreide SWOT-analyse, het Business Model Canvas, maar ook tools als customer journey-mapping, service blueprinting of een stakeholderanalyse.

Terug naar overzicht
Jeroen_p.jpg
Jeroen Huynen
Consultant / Associate

We brengen in kaart wat jouw bedrijf nodig heeft.

Benieuwd naar de mogelijkheden?