design

Service design

Services kunnen – net als producten, communicatiemiddelen en gebouwen – worden ontworpen; dit wordt service design genoemd. Het wordt gezien als een optimaliseringsaanpak voor betere customer experiences: ervaringen die gemakkelijk, bruikbaar en wenselijk zijn. Service design wordt ingezet om een huidig of toekomstig probleem in een service op te lossen. Het kan hierbij gaan om allerlei problemen. Het verbeteren van de way finding en gastvrijheid in openbaar vervoer of ziekenhuis bijvoorbeeld. Of om een (complexe) online bestelproces of de inschrijving bij een universiteit of hogeschool veilig en aangenaam te maken. Geweldig goede klantervaringen gebeuren niet organisch, maar zijn opzettelijk: je moet ze ontwerpen.

Service design bij Zuiderlicht in Maastricht


Waarde creëren

Verschillende actuele ontwikkelingen zorgen ervoor dat service design een steeds belangrijkere rol speelt. De aanpak zorgt er namelijk voor dat bedrijven opnieuw waarde kunnen toevoegen aan hun aanbod, iets wat steeds noodzakelijker wordt omdat onderscheid puur op producteigenschappen vaak niet meer mogelijk is. Een tweede ontwikkeling is dat technologie ervoor zorgt dat er steeds meer kan en dat er veel is veranderd in wat een consument wil en verwacht van een merk. Daarmee samenhangt dat mensen gewoon niet meer accepteren ‘dat dingen nu eenmaal zo zijn’; organisaties kunnen niet anders dan hun services op zijn minst aan te laten sluiten bij wat consumenten als norm zijn gaan beschouwen.

Service design en design thinking

Service design en design thinking worden soms in een adem genoemd. Ze hebben ook wel wat gemeen met elkaar. Als onderscheid zou je kunnen stellen dat service design meer een designdiscipline is naast product design, interaction design en grafisch design. Bij design thinking gaat het meer over het toepassen van de manier waarop designers werken en denken op problemen die traditioneel niet binnen het vak van design vallen. Design thinking is de mindset, toolset en skillset van designers die van grote waarde zijn in het oplossen van met name complexe business problemen. Door middel van workshops, prototypes, visualisaties en lateraal denken helpen designers van Zuiderlicht bij de oplossing van diverse business problemen. 

Co-creatie

Bij service designprojecten werkt Zuiderlicht, vaak in designsprints, samen met verschillende medewerkers van een organisatie en met eindgebruikers. We brengen onder meer de customer journey in kaart en interviewen diverse experts over hun ervaringen en wensen. Daarna ontwikkelen we in co-creatie een prototype dat we vervolgens met eindgebruikers testen.

Terug naar overzicht
Robin_t.jpg
Robin Budy
Creative Director Tech

Creating better business. We know how.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?