communicatie

Interne communicatie

Naast communicatiestrategieën die gericht zijn op jouw externe doelgroepen werken onze communicatieadviseurs ook - in co-creatie - aan de strategie voor interne communicatie. Eigen medewerkers zijn immers een communicatiedoelgroep die bij het bouwen aan sterke merken een cruciale rol speelt.

Interne communicatie bij creative consultancy Zuiderlicht in Maastricht


De manier waarop interne communicatie in de organisatie is ingebed en hoe er invulling aan wordt gegeven is medebepalend voor de bedrijfscultuur. Daarmee houdt interne communicatie ook verband met employee branding (ondermeer het tot leven wekken van de waarden, missie en visie van het bedrijf) en employer branding (vooral gericht op het aantrekken en behouden van (nieuwe) medewerkers). Voor interne communicatie is ook een belangrijke rol weggelegd tijdens veranderprocessen in organisaties: het zorgt voor begrip voor de veranderingen, geeft vertrouwen en betrokkenheid en helpt een gezamenlijk doel na te streven.

Terug naar overzicht
Bert_t.jpg
Bert van der Veur
Designer

Creating better business. We know how.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?