Branding

Imago-onderzoek

Op basis van imago-onderzoek inventariseren we het beeld dat de buitenwereld van jouw organisatie of bedrijf heeft. Zo maken we eventuele hiaten tussen (gepercipieerd) imago en (geambieerde) identiteit zichtbaar. Voor een imago-analyse zetten we zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek in. Kwantitatief onderzoek geeft cijfermatige informatie over het imago, kwalitatief onderzoek geeft beter inzicht in achtergronden van meningen, gedachten over een organisatie en in het algehele beeld dat bestaat van de organisatie. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Identiteit en imago bij Zuiderlicht in Maastricht
Het corporate identity / imago-model van Birkigt & Stadler
Terug naar overzicht

Creating better business. We know how.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?