Limburgse Decolletés
Maastricht University
Communicatie project A2 Maastricht
Eén plan voor stad en snelweg

De afgelopen jaren werd hard gewerkt aan A2 Maastricht. De stad en (eu)regio zijn nu goed bereikbaar en er is een betere doorstroming bij de knooppunten Geusselt en Europaplein. Daarnaast is de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Maastricht-Oost verbeterd. De komst van de Koning Willem-Alexandertunnel speelt hierin een belangrijke rol. Zuiderlicht is sinds 2007 bij het project A2 Maastricht betrokken en werkt samen met een aantal partijen aan de communicatie rondom het project, in de breedste zin van het woord. 

2013_VCAvenue2_09.jpg

1 / Uitdaging

Informeren en enthousiasmeren van inwoners, bezoekers en stakeholders.

Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen startten in 2003 met de voorbereidingen van het project A2 Maastricht. Doel was één totaalplan voor een nieuw verkeerssysteem en een nieuw stuk stad. Mobiliteit en leefbaarheid stonden centraal. In 2009 viel de keuze viel op ‘de Groene Loper’, een plan van Avenue2 (Strukton en Ballast Nedam). In 2017 won het project de Schreudersprijs voor vernieuwende ondergrondse bouwprojecten.

Er waren vele ogen gericht op het megaproject. Het was en is nog steeds van groot belang om beslissers, deskundigen, omwonenden, bezoekers, geïnteresseerden en stakeholders te informeren over de totstandkoming het project en alles wat daarmee samenhangt. Het project A2 Maastricht is grofweg in drie fasen te verdelen, elk met een eigen focus wat betreft communicatie:

  1. 2006 - 2010 Procedures en besluitvorming: voorlichten over de verplichte procedures en positioneren van het gekozen plan.
  2. 2011 - 2017 Aanleg verkeersinfrastructuur: informeren over planning, gevolgen en voortgang van de werkzaamheden.
  3. 2014 - 2026 Vastgoedontwikkeling: positioneren van de Groene Loper als aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren.

Zuiderlicht won de aanbestedingen voor Communicatie A2 Maastricht (perceel vormgeving) en mocht dus meewerken aan bovenstaande doelstellingen.

PA218655-r1.jpg
Project A2 Maastricht bouw Koning Willem-Alexandertunnel
Bij zo'n omvangrijk en ingrijpend project heb je behoefte aan vaste partners die bij wijze van spreken dag en nacht mede garant staan voor een goede begeleiding en die ook A2 'ademen'.
Desiree Florie
Manager Communicatie A2 Maastricht
phone1.png
phone2.png
phone3.png
phone4.png
phone5.png
phone6.png

2 / Idee

Consistente en transparante communicatie.

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden lag in fase 2. Bouwen zonder overlast is onmogelijk. Om de angel uit deze situatie te halen werd duidelijk en consistent gecommuniceerd onder de vlag ‘A2 Maastricht, we werken eraan!’. Het overbrengen van de boodschap heeft de prioriteit. De sleutel zit in het stelselmatig, proactief en transparant communiceren. Centraal staan niet alleen de hinderklussen en mijlpalen, maar ook de vakmensen en specialisten achter de techniek en een persoonlijke aanpak. 

De ontwerpen ondersteunen de boodschap en zijn helder en simpel. De groene kleur verwijst naar de naam van het gekozen plan: ‘de Groene Loper’. De kracht zit in de eenduidigheid van de communicatiemiddelen. Van website tot special in de Limburger en van de inrichting van het informatiecentrum tot het jaarverslag. 

A2-Table1.jpg
A2-cover+spread-blue-bg.jpg

3 / Resultaat

Samenwerken voor het beste resultaat.

De lange looptijd en vooral de nauwe samenwerking met projectbureau A2 Maastricht en Connect maken dit project zo bijzonder. Desiree Florie, manager Communicatie A2 Maastricht: "Bij zo'n omvangrijk en ingrijpend project heb je behoefte aan vaste partners die bij wijze van spreken dag en nacht mede garant staan voor een goede begeleiding en die ook A2 'ademen'. Zuiderlicht en Connect zijn twee van die vaste partners."

De stroom aan middelen die we door de jaren heen samen maakten is op zijn minst indrukwekkend te noemen. In willekeurige volgorde: ± 450 e-mailnieuwsbrieven, A2-journaals en speciale bijlage voor De Limburger, ± 300 advertenties in huis-aan-huisbladen, ontwerp en uitwerking van de huisstijl, ondersteunende middelen voor de jaarlijkse Dag van de Bouw, een 7-tal jaarverslagen, postkaarten, posters, flyers, interne veiligheid campagnemiddelen, twee websites en een wandelroute-app ten met rondleidingen op en rond het bouwterrein die 4.000 keer werd gedownload. Maar we verzorgden bijvoorbeeld ook de inrichting van het A2 Informatiecentrum, dat al ruim 120.000 bezoekers trok.

A2-photo-closeup.jpg