2014 was voor ons een druk merk-ontwikkeljaar. Na afronding van opdrachten als Brightlands, Envida, Mosa Scenes & Solids en Stadsgoud ontvingen we een ambitieuze vraag uit Noord- en Midden-Limburg. En wel van twee ggz-instellingen: RiaggZuid en Mensana.

Beide werken ze met psychisch kwetsbare mensen. RiaggZuid behandelt. Mensana begeleidt en re-integreert. De diensten sluiten naadloos op elkaar aan. Vandaar ook het idee elkaar te versterken. Inmiddels heeft deze krachtenbundeling handen en voeten gekregen door een fusie. Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe merkidentiteit. Aan Zuiderlicht de vraag deze te ontwikkelen.

Fris begin zonder compromis  

We begonnen niet aan de tekentafel maar in het hart van de organisaties, bij de medewerkers. Wat voor het dienstenaanbod geldt bleek ook voor de merkidentiteit toepasbaar: het geheel is meer dan de som der delen. Compromissen die leiden naar grijs gebied waren niet gewenst. Het samensmelten van bestaande huisstijlen of namen evenmin. De wens was een bijzonder merk neer te zetten waarover mensen gaan praten. Een unieke kans om meteen - als eerste ggz-instelling - de identiteit helemaal in te richten op de nieuwe zorgwerkelijkheid.

Met ggz logo

Een sterk koppelmerk

De ggz-organisatie is daarom niet als eindpunt of wonderdokter neergezet maar als maatschappelijk verbindend element. Er ontstaat tenslotte een verbinding tussen mensen. Een lijn. Of ze nu hulp geven of nemen. De geformuleerde kernwaarden ‘open’, ‘samen’, ‘krachtig’, ‘verantwoordelijk’ en ‘kleurrijk’ horen daarbij. De nieuwe naam moest goed passen in dat plaatje. Bijzonder, bondig en onderscheidend. Geen quasi-Latijn maar een communicatieve naam voor gewone mensen. Het werd Met ggz. Een symbolische naam waarmee makkelijk verbindingen te maken zijn en die het karakter van de netwerkorganisatie onderstreept. Want men gaat samen verder, met elkaar. Met wijkteams, behandelaars, begeleiders en cliënten. De naam nodigt bovendien uit tot spelen: nieuwe woordcombinaties maken die beginnen met Met. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Met zorg. Met beleid. Met jou.

Met ggz wordcloud

De kortste lijn naar herstel 

Een nieuwe organisatie heeft behoefte aan een rode draad. Een gezamenlijk streven dat iedereen verbindt. Daarom maakten we een vertaalslag naar een heldere visie en missie. Centraal staat het bieden van de kortste lijn naar herstel. Korte lijnen met cliënten door zorg dicht bij huis te bieden. Korte lijnen in de behandeling door middel van effectieve zorg. Korte lijnen met de maatschappij door de zelfstandigheid van cliënten te stimuleren. Korte lijnen met ketenpartners als gemeenten, scholen en woningcorporaties. En korte lijnen tussen collega’s. Het filmpje dat we samen met T36 ontwikkelden illustreert dit.

Met ggz paspoortje en pen

Nuchter en behulpzaam

Het logo is net zo nuchter als de naam. Het is een grafische weergave van Met ggz. De duidelijke schreefletter geeft gewicht aan het voorzetsel. Om Met nog eens extra te benadrukken is het woord krachtig magenta. Op de huisstijldragers zorgen transparante kleurvlakken voor warmte en eigenheid. Ook online staat Met ggz klaar voor haar cliënten. We verzorgden het ontwerp, de realisatie en de (seo)teksten. Belangrijkste speerpunt van de website is ‘behulpzaamheid’. Heldere teksten, een duidelijke structuur en een overzichtelijke lay out dragen daar aan bij. Zo weten cliënten en verwijzers makkelijk die informatie te vinden die zij zoeken.

Met ggz visitekaartjes
Met ggz website
Geschreven door
Krista Lahaye
Deel deze pagina